Search

Categories

Automatische koppeling met Horticoop en GlobalGAP-registratie

DeliSense heeft inmiddels koppelingen met alle grotere toeleveranciers. De koppelingen zijn op dagbasis. Alle inkopen worden automatisch ingelezen en uitgesplitst en geïntegreerd in de GlobalGAP-registraties. Aanvullend hebben we een aantal extra opties toegevoegd om verdere analyses mogelijk te maken en snel inzicht te krijgen in actuele voorraden. Met een koppeling bespaart u extra tijd doordat de papierwinkel en het opzoeken en bijhouden  minder wordt. Voor meer info, bel rechtstreeks met DeliSense: 06-14992472.

Comments are closed.