DeliSense sinds de start van GLOBALGAP

DeliSense wordt inmiddels al ruim 14 jaar gebruikt door telers van verschillende afzetorganisaties. Ieder jaar wordt het programma doorgesproken met een 50-tal ondernemers waar eveneens de interne audit plaatsvindt. Verbeteringen en tips worden zo jaarlijks doorgevoerd, waardoor het kwaliteitszorgsysteem altijd up-to-date blijft. Zo doen wij onze naam eer aan. Wij zijn dagelijks bezig om ons kwaliteitszorgsysteem praktischer en intelligenter te maken, samen met onze gebruikers.

Gebruik door telers van verschillende afzetorganisaties …

Het kwaliteitszorgsysteem wordt gebruikt door gerenommeerde bedrijven van grote telersorganisaties als o.a.: Best of Four, Kompany (voorheen komkommertelers van Komosa, Sun Quality en Veiling ZON), The Greenery, ZON Fruit & Vegetables, Tasty Tom en Greenco. Ons totaalconcept is ook uitermate geschikt voor telers die rechtstreeks aan een exporteur leveren en geen lid zijn van een afzetorganisatie. Het betreft telers met verschillende bedrijfsgroottes en verschillende teelten. Meer telers van Best of Four kunnen zich voor 2015 bij ons aansluiten. U bent van harte welkom !

Ons kwaliteitszorgsysteem is geschikt voor glastelers, vollegrondtelers, witloftelers en fruittelers. Ook champignontelers zijn bij ons van harte welkom.

Audits vanaf de start van GLOBALGAP

De interne audit hebben wij ontwikkeld in combinatie met onze klanten en telersverenigingen. Hierdoor is een praktische aanpak ontstaan. Jaarlijks bezoeken wij een grote groep bedrijven. Voor referenties kunt u contact met ons opnemen.

Gemeenschappelijke interne audits voor afzetorganisaties …

Als afzetorganisatie of telersvereniging kunt u een beroep op ons doen voor een collectief abonnement. Voordelen zijn dat het kwaliteitszorgsysteem kan worden afgestemd op de werkwijze binnen de telersvereniging. Dit kan voordelen opleveren in de communicatie en met name de traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen. Via een aparte module kunt u de gegevens ook eenvoudig centraal beheren en zo kosten besparen voor teler, afzetorganisatie en auditor.

Veel belangstelling voor veiligheid op het bedrijf

We zijn dit project op gestart met een een 20-tal tomaten-, komkommer- en paprikabedrijven, die we een heel jaar volgen en waarvan de ervaringen gedeeld worden en gebruikt voor het totaalconcept. Hierdoor hebben we in een relatief korte tijd een verbreding en verdieping gekregen van dit nieuwe concept.

Bent u ook geinteresseerd geraakt, neem dan gerust contact op en bel rechtstreeks met Gerrit Goedknegt, 06-14992472.