DeliSense in traceerbaarheid van middelen  goed geregeld …

Wij kunnen de administratieve logistiek verzorgen voor de planning van aanvoer, de daadwerkelijke aanvoer(brieven) en de facturering voor individuele telers en telersverenigingen. O.a.: traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen, verwerken van dagopbrengsten, bedrijfsvergelijking, prognoses (komkommer / tomaat) kunnen deel uitmaken van het systeem al of niet gekoppeld aan gewasregistratie.

Wij hebben directe koppelingen gemaakt vanuit DeliSense On-line naar ons centrale DeliSense On-line Platform of  naar ieder gewenst (internet) platform. Zo kunt u snel aanvoerders selecteren die bepaalde middelen wel of niet hebben gebruikt. En voor de recall heeft u alles snel in beeld. Werken met DeliSense biedt direct een oplossing voor de traceerbaarheid.

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne logistiek …

Ook is het mogelijk om op bedrijfsniveau oplossingen te bieden, zoals het vastleggen van de productie of het vergelijken van opbrengsten van verschillende afdelingen. Of het analyseren en vastleggen van de fuststromen. Fust is vaak een bron van ergernis, omdat de administratie vaak achter is en er meer dan eens verschillen zijn. Het gaat niet zelden over grotere bedragen op jaarbasis.

Voor meer informatie kunt u persoonlijk contact opnemen met Gerrit Goedknegt, telefoon: 06-14992472.