Search

Categories

Nieuws

DeliSense ontwikkelt GRASP-module

Aanvullend op de GlobalGAP-module heeft DeliSense de GRASP-module ontwikkeld. Een  gebuikersvriendelijke, no-nonsense toepassing, die snel inzicht geeft wat er dient te gebeuren voor GRASP. Direct te implementeren, zonder noodzakelijk bedrijfsbezoek van derden voor een interne audit, met  hulp op afstand. Via internet centraal te beheren voor telersverenigingen, afzetorganisaties en certificerende instanties.

Greenco kiest voor kwaliteitszorg DeliSense

In november 2013 heft Greenco  gekozen voor DeliSense, vanwege de gebruikersvriendelijkheid, de snelle innovatie en goede ervaringen van andere klanten van DeliSense. Wensen zijn zeer snel opgepakt en geïmplementeerd. Hierdoor is een realtime elektronisch platform ontstaat voor de uitwisseling van data tussen locaties onderling (bedrijfsvergelijking), kopers en derden. De invoer van de teler is zeer gebruikersvriendelijk en is tot een minimum beperkt.

UMR- en GLOBALGAP-registratie via internet

Voor het nieuwe seizoen kunnen nieuwe klanten nu ook registreren via internet. Het betreft de registratie voor GLOBALGAP en UMR. Dus vanaf elke locatie en tablet. Gegevens van gewasbescherming kunnen rechtstreeks via internet worden ingezien door de afzetorganisatie. Op deze gegevens zijn verschillende analyses mogelijk, benodigd voor residumonitoring en informeren van kopers.

Voor meer info kunt u rechtstreeks contact opnemen met Gerrit Goedknegt, 06-14992472. Wij garanderen u de beste kwaliteit voor een zeer concurerende prijs.

Nieuwe Arbo-module via eigen website

Onze innovatieve arbo-concept is zo goed als afgerond en biedt oplossingen voor GLOBALGAP, training, instructie van buitenlandse medewerkers en kwaliteitszorg breed. Voor meer info kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw relatiebeheerder, Gerrit Goedknegt tel: 06-14992472.

Welkom bij DeliSense

Onze nieuwste toepassing in DeliCare maakt nu ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de afzetorganisatie inzichtelijk via internet. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.